Privatumo politika

ASPĮ UAB “Otomedika” teikia ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas. Gydytojo konsultacijai užsiregistruoti galima paskambinus telefonu +370 652 43455, atvykus į įstaigą adresu Bažnyčių g. 7-2, Tauragė arba užpildžius registracijos formą internetinėje svetainėje www.otomedika.lt

Vertiname Jūsų privatumą, todėl informuojame,  kokią informaciją apie Jus renkame, kai registruojatės  gydytojo konsultacijai bei lankotės internetinėje svetainėse www.otomedika.lt, ką su šia informacija darome ir kam perduodame. Taip pat čia rasite svarbios informacijos apie Jūsų teises, susijusias su Jūsų duomenų tvarkymu.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes vadovaujamės asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Otomedika“, į.k. 304442061, registracijos adresas Bažnyčių g. 7-2, LT – 72258, Tauragė, tel. +370 652 43455. 

KOKIUS ASMENS DUOMENIS REGISTRACIJOS METU MES TVARKOME, KAIP ILGAI TVARKOME IR KODĖL

Registruojantis prašome nurodyti šiuos asmens duomenis: vardą, telefono numerį bei elektroninį paštą, jei registruojamasi internetinėje svetainėje. Šie duomenys reikalingi tam, kad susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms (pvz., susirgus gydytojui arba atsilaisvinus ankstesniam konsultacijos laikui), registratūros darbuotoja galėtų susisiekti su užsiregistravusiu pacientu ir perkelti konsultacijos laiką.
Registruojantis telefonu arba įstaigoje, paciento vardas ir telefono numeris įrašomi į registracijos žurnalą. Registracijos žurnalas keičiamas vieną kartą per metus sausio pirmąją darbo dieną. Senasis žurnalas sunaikinamas dokumentų smulkintuvu.
Registruojantis internetinėje svetainėje, paciento registracijos asmens duomenys saugomi 1 metus, jeigu mūsų paslauga buvo suteikta ir 60 kalendorinių dienų, jeigu paslauga nebuvo suteikta.

Šiuos duomenis renkame ir tvarkome, siekdami Jus identifikuoti ir operatyviai bei profesionaliai suteikti Jums informaciją bei mūsų paslaugas.

IŠ KUR MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Mes tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pats mums nurodote. Iš jokių kitų šaltinių mes Jūsų asmens duomenų nerenkame.

KAM MES PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų asmens duomenų, kuriuos nurodėte registracijos metu, mes neperduodame jokiems kitiems tretiesiems asmenims. Jūsų duomenis galėtume perduoti kitiems asmenims tik gavę Jūsų prašymą, sutikimą ar vykdydami įstatymuose numatytą pareigą tokius duomenis pateikti.

KOKIAS TEISES JŪS TURITE

Jūs turite teisę bet kada kreiptis į mus su prašymu susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, nesutikti su duomenų tvarkymu, reikalauti apriboti, sustabdyti duomenų tvarkymą, prašyti juos ištrinti, ištaisyti, sužinoti, kokiems gavėjams jie buvo teikti per paskutinius vienerius metus. Jūs taip pat turite teisę prašyti perkelti Jūsų asmens duomenis, t. y. pateikti Jums patogiu formatu arba tiesiogiai persiųsti kitam duomenų valdytojui.

Įgyvendinti šias teises Jūs galite Jums patogiu būdu: pateikdami mums atitinkamą prašymą elektroniniu paštu: info@otomedika.lt, kreipdamiesi registruotu laišku arba tiesiogiai atvykdami į mūsų buveinę.

Gavę Jūsų prašymą, mes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nemokamai pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar motyvuotai atsisakysime juos atlikti.

Taip pat informuojame, kad Jūs turite teisę savo pažeistas teises ginti pateikdami skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt). 

SOCIALINIAI PORTALAI

UAB „Otomedika“ turi paskyrą Facebook socialiniame portale. Informuojame, kad UAB “Otomedika“ privatumo politika bei joje numatytas Jūsų asmens duomenų tvarkymas nėra taikomi ar kitaip susiję su minėto portalo privatumo politika, todėl dėl klausimų, susijusių su Facebook privatumo nuostatomis rekomenduotume kreiptis tiesiogiai į socialinį portalą  Facebook.

Jei turite klausimų, susijusių su šia privatumo politika ir / ar Jūsų asmens duomenų tvarkymu, visada maloniai prašome kreiptis el. paštu: info@otomedika.lt.

Kontaktai

Tel.: +370 652 43455
Bažnyčių g. 7-2
Tauragė LT 72258
El.paštas info@otomedika.lt

Darbo laikas: darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00.

 

Įmonės kodas: 304442061

PVM mokėtojo kodas: LT100010642914

A/S LT687044060008134264

Banko kodas: 70440, AB SEB bankas

Registro tvarkytojas: Valstybinė įmonė Registrų centro Tauragės filialas